Yhteiskuntavastuu

Kämp Collection Hotelsin ravintola- ja hotelliyksiköt ovat vuosittain aktiivisesti mukana ajankohtaisissa hyväntekeväisyysprojekteissa.

Jokainen yksikkö omaa vahvan identiteetin ja täten päättää myös omasta panostuksestaan yhteiskuntavastuusta puhuttaessa.

Yhteiskuntavastuu ja ympäristön huomioiminen ovat Kämp Collection Hotels -hotelleille tärkeitä teemoja.

Ympäristöystävällistä luksusta

Kämp Collection Hotelsin kuudelle hotellille kansainväliset Green Key -sertifikaatit.

Lue tiedote

Hotel Haven, Hotel Fabian ja Lilla Roberts saivat omat Green Key-sertifikaatit 21.03.2016

Lue tiedote

GLO Hotels mukana ilveksen suojelutyössä

Suomessa on upea ja monimuotoinen luonto, ja GLO Hotelsit haluavat olla mukana säilyttämässä sitä jälkipolville. Toteutamme tätä tavoitetta osallistumalla metsiemme komistuksen, ilveksen suojelutyöhön.

Ilves on varmasti kaikille suomalaisille tuttu tupsukorva, kaunis ja arka metsien asukki, jonka jotkut onnekkaat ovat onnistuneet näkemään metsien siimeksessä. Ilves on yksi maailman laajimmille levinneistä kissaeläimistä, mutta siitä on tullut viime vuosina yhä harvinaisempi. Suomessa kanta on vähitellen vahvistunut ajauduttuaan 1900-luvun alussa lähes sukupuuttoon rankan metsästyksen vuoksi. Nykyään ilves on luokiteltu maassamme silmälläpidettäväksi lajiksi, ja metsissämme arvellaan olevan noin 2300–2500 yksilöä. Vaikka ilveskanta ei ole häviämisen partaalla, vaatii sen elinvoimaisuus kuitenkin jatkuvia toimia ja aktiivisuutta.

GLO Hotels halusi osallistua luonnonsuojelutyöhön vuonna 2014 ja ilves valikoitui sangen pian auttamisen kohteeksi. Toimme hotellihuoneisiimme tämän iltahämärässä hyvin viihtyvän karvaturrin vartioimaan yöpyjien unia hellyttävänä pehmo-otuksena. Jokaisella pörriäisellä on kaulassaan pieni tarinapanta, joka kertoo kantajastaan, ilvesten suojelutyöstä ja GLO Hotelsien roolista suojelutyössä.

Nyt GLO Ilvekset ovat valvoneet huoneita neljässä hotellissamme vuoden verran ja monet näistä karvaturreista ovat ilahduttaneet vieraita siinä määrin, että niitä on haluttu ostaa tuliaisiksi tai muistoiksi hotelliyöpymisestä. Yli 1500 GLO Ilvestä onkin löytänyt uuden kodin vieraittemme seuralaisina.

GLO Hotelsien missiona on We enrich the lives of our community, eli: rikastamme yhteisömme elämää. Ilvesten suojelutyö ja luonnon varjeleminen on mielestämme äärimmäisen arvokasta toimintaa yhteisön eteen ja siksi haluammekin tehdä työtä näitä tavoitteita edistääksemme. 2015 oli vuosi, jolloin toiminta lähti hotelleissamme toden teolla käyntiin ja olemmekin nyt innoissamme päästessämme tekemään lahjoituksen ensimmäistä kertaa ilvesten hyväksi. Lahjoituksemme suuruus on 10 % myyntituotoista. Summan ohjaamme WWF:n tilille suojelutyön edistämiseksi.
Sivuilla http://wwf.fi/elainlajit/ilves kerrotaan lisää ilvesten suojelutyöstä. Osallistutaan luonnon suojelemiseen ja pidetään kauniit tupsukorvat edelleen koristamassa metsäisiä maisemiamme!

Share this page: