Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voimme varmistaa, että sivumme palvelevat sinua mahdollisimman hyvin. Mikäli jatkat muuttamatta asetuksia, oletamme sinun hyväksyvän evästeiden käytön sivustollamme.. Yksityisyyskäytäntö | Evästekäytäntö Sulje

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Kämp Collection Hotels Oy
Erottajankatu 4 C
00120 Helsinki
(0)9 5840 9445

Rekisteriasiat
privacy@kampcollectionhotels.com

Rekisterin nimi

Kämp Collection Hotels Oy:n asiakasrekisteri sisältäen Kämp Collection Hotelsin hotelli-, kokous- ja ravintola-asiakkaat ja liikematka-asiakkaat

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitoon, asiakaspalveluun, tapahtumajärjestelyihin, tiedottamiseen ja markkinointiviestintään liittyen. Tietoja käytetään mm. automaattisessa tiedotejakelussa, SMS-viestipalvelussa ja uutiskirjepalvelussa. Kämp Collection Hotels Oy huolehtii yksityisyyden suojan periaatteiden ja henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti sekä luottamuksellisesti. Asiakasrekisterin käyttäjät allekirjoittavat vaitiolosopimuksen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan; palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen; laskutukseen, luotonvalvontaan sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös Kämp Collection Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluiden ja tuotteiden mainontaan, markkinointiin ja markkinatutkimuksiin sekä suoramarkkinoinnin kohdistamiseen rekisteröidyille. Viestinnän tunnistetietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön sallimiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi mediakohtaisesti tai kokonaan.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja:

rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti, työpaikka, työtehtävä ja/tai yhteisön tiedot. Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Rekisteröidyn työtehtävät, toimenkuvat ja henkilökohtaiset kiinnostusalueet ja asiakkaan käyttöhistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan suoraan asiakkailta puhelimitse tai sähköpostilla ja asiakassuhteen hoitamista varten joko sähköisten internetlomakkeiden tai tulostettavien rekisterilomakkeiden avulla. Tietolähteenä myös asiakkaille järjestettävät tilaisuudet. Asiakaspalvelutilanteissa puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten esimerkiksi sähköpostiviestit, tallentaa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Kämp Collection Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden jakelijoiden rekistereistä, väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan asianomaisille kullekin vain tarvitsemaltaan tai laissa määrätyltä osuudelta. Tällaisia luovutuksia ovat, esim. erikoisruokavalio ja allergiatietojen luovuttaminen ravintoloille ja majoituspaikkoihin, maksukorttitietojen luovuttaminen maksusuoritusten saajille jne. Luovuttaminen tapahtuu pääosin teknisinä tallenteina. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

A. Manuaalista aineistoa säilytetään. Manuaaliset rekisteröintilomakkeet tuhotaan välittömästi tietojen järjestelmätallennuksen jälkeen.

B. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Kaikki tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt IT osaston henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kämp Collection Hotels Oy
Erottajankatu 4 C
00120 Helsinki