Yleiset laskutusehdot

Nämä Kämp Collection Hotelsin yleiset laskutusehdot koskevat Kämp Collection Hotelsiin kuuluvia yhtiöitä Kämp Oy, GLO Hotellit Oy, Oy Union Hotels Ab, Lifestyle Hotels Finland Oy, Kämp Wellness & Health Oy, St. George Oy ja niiden laskutuspolitiikkaa sekä laskutuskäytäntöjä.

  1. Yrityksen vastuu

Kämp Collection Hotels ja sen yhtiöt ovat velvollisia toimittamaan asiakkaalle Kämp Collection Hotels yhtiöiltä tilaamia tuotteita ja palveluita. Kämp Collection Hotels lähettää jälkilaskuja sellaisissa tapauksissa, joissa laskutettavan yrityksen laskutusehdot ja luottotiedot täyttyvät Kämp Collection Hotelsin ja sen yhtiöiden asettamien laskutusehtojen mukaisesti. Kämp Collection Hotels ei pääsääntöisesti lähetä jälkilaskuja tapahtumista tai hotelliyöpymisistä.

Mikäli Kämp Collection Hotelsin laskutuspolitiikan mukainen jälkilaskutuslupa myönnetään ja jälkilaskutuksesta on sovittu etukäteen, Kämp Collection Hotelsin yhtiöt voivat jälkilaskuttaa suomalaisia tai ulkomaisia vakavaraisia yhtiöitä, kouluja, kuntia sekä valtion virastoja. Yksityishenkilöitä, toiminimiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, avoimia yhtiöitä tai kommandiittiyhtiöitä ei jälkilaskuteta.

  1. Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa kaikista varauksista, joiden maksutavaksi on sovittu jälkilaskutus. Asiakkaan edustajan on vaadittaessa todistettava, että hänellä on oikeus ostaa tuotteita asiakkaan laskuun.

  1. Laskutustapa

Kaikki laskut lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuina. Mikäli verkkolaskutus ei ole mahdollista, laskut lähetetään sähköpostilaskuina. Sähköpostilaskutuksen käyttöönottamiseksi asiakkaan tulee ensimmäisen laskun yhteydessä kirjautua Baswaren laskutusportaaliin. Paperilaskuja lähetetään ainoastaan sähköpostin liitteenä, laskuja ei postiteta. Jokaiseen laskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.

  1. Laskutettavat varaukset

Laskutettavista varauksista tulee sopia aina etukäteen. Ainoastaan suoraan hotelliin, hotellin verkkosivujen tai myyntipalvelun, sekä GDS-kanavien kautta tehtyjä varauksia voidaan jälkilaskuttaa. Laskutuksesta tulee sopia varauskohtaisesti myyjän/ sopimuksen tekijän kanssa ennakkoon, myös silloin kun kyseessä on GDS-kanavan kautta tehty varaus. Mikäli laskutuksesta ei ole sovittu myyjän/sopimuksen tekijän kanssa etukäteen, varaus tulee maksaa paikan päällä käteisellä tai luottokortilla.

  1. Luottotietojen tarkistus

Tarkistamme laskutettavien asiakkaiden luottotiedot kulloinkin käytössä olevalta luottotietoyhtiöltä. Mikäli luottotietoja ei saada tai luottotietoja ei löydy (esimerkiksi yritykset, joiden ensimmäinen tilikausi ei ole vielä päättynyt), jälkilaskutus ei ole mahdollinen maksutapa. Tällöin varaus tulee maksaa paikan päällä käteisellä tai luottokortilla.

  1. Maksuehto

Laskujen maksuehto on kymmenen vuorokautta netto laskun päiväyksestä. Maksusuoritus on tehtävä laskulla olevalle myyjän tilille laskulla olevaa viitenumeroa käyttäen.

  1. Laskutuslisä ja muistutusmaksu

Varauskohtainen laskutuslisä (10 €) veloitetaan aina. Useamman varauksen koontilaskutuksesta tulee sopia aina erikseen. Suorituksen viivästymisen johdosta lähetettävästä maksuhuomautuksesta peritään muistutusmaksu 5€.

  1. Viivästys- ja perintäkulut

Myyjällä on oikeus periä viivästyneestä maksusuorituksesta korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneen saatavan perinnästä aiheutuvat perintäkulut.

Kämp Collection Hotels pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja myös kesken sopimuskauden. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan KCH verkkosivuilla vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

Lisätietoja: talous@kampcollection.com